Pijpfitter Rotterdam

Onze pijpfitters Rotterdam leggen de beste leidingsystemen aan!

Een pijpfitter Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van leidingsystemen voor de distributie van water, gas, olie en afstandsverwarming. Voordat we de pijpen leggen, graven we de greppels en zetten we deze vast. Vervolgens leggen we de benodigde stukken pijp in de sleuf.

Werkzaamheden van een pijpfitter Rotterdam

In de meeste gevallen gebruiken pijpfitters standaardbuizen. Individuele speciale onderdelen die niet rechtstreeks kunnen worden gekocht, worden gemaakt door technici in de winkel. In de sleuf verbinden we de leidingen tot een solide en waterdichte leiding, die ook bestand moet zijn tegen hoge drukken. Afhankelijk van het buismateriaal worden de stukken gelast, verlijmd of geschroefd. We bouwen ook vorken, sluithekken en meetapparatuur. Vervolgens voeren we een lektest uit en sluiten we uiteindelijk de sleuven. Daarnaast voeren we reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan de leidingen. Als pijpfitters repareren we bijvoorbeeld kapotte leidingen of sluiten huizen aan op een leidingnet.

Past zich aan de werkplek aan

De werkplek van een pijpfitter Rotterdam is divers. De individuele buisstukken worden in werkplaatsen gebouwd, maar de activiteiten vinden meestal buiten plaats. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een pijpfitter Rotterdam? Bovenal is ijver in dit fundamentele ambt, maar ook de absolute naleving van de veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften en de nauwkeurige uitvoering van de dichtheidsproeven belangrijk. Een monteur voor pijpfittingen moet ook altijd bereid zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens zijn werk op de bouwplaats.

Pijpfitters zijn flexibel

Flexibiliteit is ook een vereiste. Veel van onze werkzaamheden, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van zware buizen in de bouw, maken het noodzakelijk voorzichtigheid te betrachten om omstanders, collega’s en onszelf niet in gevaar te brengen. Als ervaren pijpfitters voeren we op deskundige wijze de installatie van buizen uit. Tevens doen we aan de voorbereiding, het snijden en verbinden van buizen van verschillende soorten materialen volgens het type installatie, het monteren van sanitaire apparaten, radiatoren en klimaatregelingsapparatuur voor huishoudelijk gebruik, met de juiste kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden, volgens de vastgestelde normen.

Vakmensen met hart voor hun werk

Onze pijpfitters zijn vakmannen die deze klusjes op professionele wijze uitvoeren:

  • de installatie van leidingen, het voorbereiden, snijden en verbinden van leidingen voor de geleiding en het afvoeren van water.
  • de basisinstallatie- en onderhoudswerkzaamheden van sanitaire apparaten, radiatoren en klimaatregelingsapparatuur voor huishoudelijk gebruik.

Onze pijpfitters zijn mensen met een hart voor hun werk. Hebt u een deskundige en betrouwbare pijpfitter Rotterdam nodig? Maak vandaag nog contact met ons!

 

Hoe kunnen wij je helpen?