Laswerk Veenendaal

Hoge kwaliteit laswerk Veenendaalvoor prachtige resultaten

Lassen is een complex chemisch proces waarbij twee stukken metaal worden versmolten en warmte wordt toegepast op een specifiek gebied om dit te bereiken. Het is essentieel dat lassers kennis hebben van metallurgie en chemie en over die kennis beschikken we ongetwijfeld. Op die manier kunnen we metalen onderdelen verbinden volgens wat in de bouwplannen is vastgelegd en hebben ze de stevigheid die nodig is om het gewicht van zware constructies te dragen, zoals huizen en gebouwen.

Speciale aandacht voor veiligheidsprocedures

Wij gebruiken gespecialiseerde apparatuur waarmee we metaalplaten smelten om ze te snijden of te scheiden. Het uitrustingsstuk van een lasser hangt af van het type metaal dat moet worden gesmolten, aangezien elk zijn eigen specifieke eigenschappen en vereisten heeft met betrekking tot de temperatuur die nodig is om te smelten. Onze lassers zijn ook opgeleid om in onderwaterruimten te werken. Net als bij andere banen in de bouwsector, moeten onze lassers speciale aandacht besteden aan de veiligheidsprocedures en -protocollen en die in ons dagelijks leven toepassen.

Maar wat houden de laswerkzaamheden in?

Allereerst bereiden wede te lassen oppervlakken voor. Wij strijken de randen glad met de slijper, maken ze glad, reinigen ze en blokkeren ze met behulp van klemmen in de gewenste positie. Wij kiezen de meest geschikte methode en gereedschappen om het lassen uit te voeren, afhankelijk van de materialen, de afmetingen van de stukken en het doel van het werk. Zo moet een dun plaatwerk dat voor esthetische doeleinden wordt samengevoegd op een andere manier worden gelast dan een last-dragende verbinding van een metalen structuur. Vervolgens voeren we het laswerk Veenendaal uit, met of zonder vulmateriaal, waarbij de metalen worden gesmolten dankzij de warmte die wordt afgegeven door weerstanden, elektroden, gasmengsels of lasers.

Taken van onze lassers
De typische taken van elk van onze lassers zijn:

  • de te lassen stukken voorbereiden door de nodige behandelingen uit te voeren
  • de methoden en gereedschappen evalueren die nodig zijn voor het lassen
  • het laswerk Veenendaal uitvoeren
  • eventuele afwijkingen in de verwerking identificeren
  • voor afwerkingsbehandelingen zorgen
  • voor het routineonderhoud van machines zorgen
  • de technische documentatie lezen en compileren.

Controle na de bewerking

Na voltooiing van de bewerking controleren wij of de lasrups geen breuken, scheuren, defecten of onvolkomenheden vertoont. Ook verwijderen wij de slak met hamer en borstel en testen wede afdichting van de bewerking. Wij verifiëren door middel van meters, micrometers, vergelijkers en andere meetinstrumenten dat het lassen valt binnen de parameters die gespecificeerd zijn in het project en voeren een kwaliteitscontrole uit. Indien nodig, vullen wij de formulieren in die vereist zijn om de verschillende uitgevoerde handelingen te registreren. Een andere taak is het onderhoud van de lasmachine (continue draad, gevulde draad, elektrode etc.) en alle gereedschappen en machines die wij gebruiken in de verschillende fasen van het werk.

 

Hoe kunnen wij je helpen?