Fotolasser Rotterdam

Fotolasser Rotterdam: vakkundig lassen op fototechnisch niveau

Lassen is een fabricageproces waarbij twee of meer onderdelen aan elkaar worden gesmolten door middel van warmte, druk of beide en die een verbinding vormen, terwijl de onderdelen afkoelen. Lassen wordt meestal gebruikt op metalen en thermoplasten, maar kan ook op hout worden gebruikt. De voltooide lasverbinding kan een lasstuk worden genoemd. Wanneer een lasser in staat is om op fototechnisch niveau een lasstuk te maken, dan wordt hij ook wel een fotolasser Rotterdam genoemd.

Lassen volgens een methode beschrijving

Strikt bekeken is een fotolasser Rotterdam geen specifieke functie. Wanneer een lasser lassen kan leggen volgens een lasmethodebeschrijving, dan kun je in zulke gevallen wel praten van een fotolasser Rotterdam. Deze vakman moet een lascertificaat hebben behaald, die voldoet aan de lasmethodebeschrijving en de lasmethodekwalificatie van een lasonderneming. Deze technische deskundigen hebben we in voldoende mate in ons bedrijf.

De waarde van een lascertificaat

Onze fotolassers Rotterdam hebben stuk voor stuk in het bijzijn van een onafhankelijke getuige een testlabstuk afgelegd, die in een speciaal lab op diverse manieren is gecontroleerd. De wijze van controle is in een lascertificaat vastgelegd, bijvoorbeeld als de proef met behulp van röntgenfoto’s is uitgevoerd. De lasser die in het bezit is van zo een lascertificaat toont hiermee aan dat hij in staat is om op fototechnisch niveau een las te maken en kan met recht een fotolasser Rotterdam worden genoemd. Wij zijn er trots op die deskundigheid en expertise te hebben en zijn u graag hiermee van dienst!

Wat staat op het lascertificaat?

Op het certificaat van een fotolasser Rotterdam staat veelal vastgelegd welk materiaal hij heeft gebruikt, de dikte van dit materiaal en de vorm van de lasnaad, zoals een K-naad, een V-naad of een X-naad. Voorts wordt aangegeven in welke positie de las is aangebracht (uit de zij, onder de hand, stapelen etc.), maar ook welke toevoegmateriaal is gebruikt. Sommige materialen vereisen namelijk het gebruik van specifieke processen en technieken. De onderdelen die worden samengevoegd, worden een moedermateriaal genoemd. Het materiaal dat wordt toegevoegd om de verbinding te helpen vormen, wordt vulmiddel of verbruiksartikel genoemd.

Veiligheidsmaatregelen bij alle laswerkzaamheden

Ongeacht de lasmethode die we als fotolasser Rotterdam gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat we altijd alle aanbevolen veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Om de veiligheid te garanderen, zorgen we ervoor dat we de apparatuur en materialen van tevoren klaar maken en regelmatig inspecteren om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen we te allen tijde, waaronder een lasmasker voor oogbescherming, zware handschoenen, een leren jas ter bescherming tegen vonken en werklaarzen om de tenen te beschermen.

Veiligheid boven alles!

Een ander ding om te onthouden is dat het metaal na een las goed moet afkoelen voordat het wordt gehanteerd. Zelfs als het metaal niet langer felrood is, kan het nog steeds heet genoeg zijn om de blootgestelde huid te verbranden als het te snel na het solderen wordt vastgepakt. Wie voor langere tijd gaat lassen, moet ook een gasmasker dragen om te voorkomen dat hij giftige gassen inademt. Gelukkig dat wij als ervaren vakmensen daar altijd goed op toezien!

 

Hoe kunnen wij je helpen?